Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

StartPartnersGermanyInicjatywa Gospodarki Mieszkaniowej w Europie Wschodniej (IWO e.V.)

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Inicjatywa Gospodarki Mieszkaniowej w Europie Wschodniej (IWO) e.V.

IWO: Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa/ Housing Initiative for Eastern Europe/ Inicjatywa Gospodarki Mieszkaniowej w Europie Wschodniej

IWO (Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa) – Inicjatywa Gospodarki Mieszkaniowej w Europie Wschodniej – jest zrzeszeniem partnerów prywatnych i publicznych, którego celem jest ekologiczny
i gospodarczo-rynkowy rozwój gospodarki mieszkaniowej i budowlanej w Europie Wschodniej. Dzięki zebraniu specjalistów działających w rozmaitych dziedzinach IWO prezentuje całościowe podejście do opracowywanych zagadnień. Koordynacja doświadczeń i rozwiązań w dziedzinie gospodarki i ekonomiki przedsiębiorstwa, techniki, energii oraz finansów umożliwia za każdym razem trwałe i powtarzalne przekazywanie know-how wszystkim tym miejscom, które mają specyficzne potrzeby, a także przyczynia się do tworzenia i przeprowadzania projektów oraz programów w gospodarce mieszkaniowej i budowlanej.

  • Główne cele Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) jako towarzystwa zarejestrowanego to:
    • Inicjowanie i współdziałanie przy przygotowywaniu i realizacji powtarzalnych projektów modelowych i pilotażowych w gospodarce mieszkaniowej i budowlanej w Europie Wschodniej;
    • Współdziałanie, na podstawie projektów pilotażowych, przy opracowywaniu koncepcji i przygotowywaniu projektów oraz programów ukierunkowanych na trwały i przeprowadzony na szeroką skalę rozwój w gospodarce mieszkaniowej w Europie Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności energii i redukcji emisji CO2;
    • Pomoc ustawodawcza mająca na celu stworzenie struktur gospodarczo-rynkowych;
    • Programy szkolące i dokształcające z zakresu mieszkalnictwa i budownictwa.

IWO współpracuje ściśle ze wszystkimi zainteresowanymi partnerami prywatnymi i publicznymi w Europie Wschodniej i tworzy sieć współpracy w dziedzinie „Gospodarki Mieszkaniowej i Budowlanej w Europie Wschodniej“.
Z biura IWO, które ma swoją siedzibę w Berlinie, nawiązywane i utrzymywane są kontakty z instytucjami i organizacjami państwowymi. Należą do nich m.in. ministerstwa federalne (BMWi, AA, BMZ, BMVBW), państwowe organizacje finansowe (KfW, DEG, GTZ) oraz ważne dla Europy Wschodniej organizacje, jak np. Ost- und Mitteleuropa Verein (OMV). IWO działa aktywnie w zespole roboczym d.s. gospodarki mieszkaniowej i budowlanej w Europie Środkowowschodniej w OMV.
Ponadto działania IWO są ukierunkowane międzynarodowo. Oferuje ono kompleksowe Know-how swoich członków przedstawicielom międzynarodowych instytucji i organizacji finansowych, takich jak Unia Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy.
Zarząd / Vorstand
Gerhard Sommerer, Vorsitzender des Vorstandes HT Troplast AG, Troisdorf (Vorstandsvorsitzender)
Hans-Peter Eger, Geschäftsführer DKB Grundbesitzvermittlung GmbH, Berlin (Stellvertretender Vorstandsvorsitzender)
Hans-Peter Eger, Geschäftsführer DKB Grundbesitzvermittlung GmbH, Berlin
Dr. Henning Müller-Tengelmann, Geschäftsführer SFW GmbH, Saarbrücken
Knut Höller (Geschäftsführendes Vorstandsmitglied)
Kuratorium
Dr. Hans-Jürgen Gaudig, Ingenieurgesellschaft BBP Bauconsulting mbH, Berlin
MDg Thomas Janicki, Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Berlin
Dr. Hartmut Kalleja, Specht, Kalleja + Partner GmbH, Berlin
Volker Nordalm, Viterra AG, Essen
Uwe Pieper, Dillingen
Dr. Heinrich Wahlen, Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH, Halle
Horst van Emmerich, Verbandsdirektor a.D., Mülheim an der Ruhr
Geschäftsstelle
Friedrichstraße 95, D-10117 Berlin
Tel.: +49 30 20 67 98 02; Fax: +49 30 20 67 98 04
E-mail: mail@iwoev.org Web: www.iwoev.org

Contact

Initiative Wohnungswirtschaft Osteuropa (IWO) e.V.
Germany

Britta Schmigotzki
Tel: +49-(0)30-2060 5485
Fax: +49-(0)30-2067 9804
eMail: schmigotzki@iwoev.org
Web: www.iwoev.org
 

Select language

Switch here to this page in English.Wechseln Sie hier zu dieser Seite auf Deutsch.This page is not available in Estonian.This page is not available in Latvian.This page is not available in Lithuanian.The current language is Polish.This page is not available in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Nowości

Grudzień 2008
KE przyjęła propozycję, która pozwoli korzystać 27 krajom członkowskim ze środków EFRR w ramach efektywnych energetycznie inwestycji w budynkach więcej (en)

Grudzień 2008
Model kalkulacji kosztów termomodernizacji BEEN jest dostępny w formie do ściągnięcia w zakładce "Strefa dla członków BEEN" więcej (en)

Listopad 2008
Komisja Budownictwa i Zarządzania Gruntami UNECE przygotowała dokument dotyczący Koncepcji Efektywności Energetycznej w Budownictwie. więcej (en)

Listopad 2008
Podczas VII Europejskich Dni Oszczędzania Energii we Wrocławiu lider projektu BEEN przedstawił jego rezultaty. więcej (en)

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz