Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock

PradžiaEuropos Sąjunga ir energijos efektyvumas būste

Search

 

The BEENetwork is supported by:

Berlin Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

IWO e.V. Mecklenburg–Vorpommern Schleswig-Holstein

The BEEN Project was supported by:

INTERREG III B
TACIS

Europos Sąjunga ir energijos efektyvumas būste

 

Būstui sunaudojami energijos ištekliai sudaro apie 40 procentų visos Europos Sąjungos sunaudojamos energijos, iš kurių net du trečdaliai tenka gyvenamajam sektoriui. Taigi būsto sektoriuje slypi didžiausias efektyvaus energijos suvartojimo potencialas. Tarsi atsakas į tai – įvairios Europos Sąjungos iniciatyvos bei taisyklės.

Vienas iš BEENetwork tikslų – pristatyti ES tikslus bei veiksmus energijos efektyvumo būste sektoriuje. Šioje skiltyje mes informuosime apie su tuo susijusias ES iniciatyvas, programas bei projektus. Be to, čia rasite ES priimtus teisės aktus, bei su energijos efektyvumu būste susijusias publikacijas.

 

 

Select language

Switch here to this page in English.Wechseln Sie hier zu dieser Seite auf Deutsch.Switch here to this page in Estonian.Switch here to this page in Latvian.The current language is Lithuanian.Switch here to this page in Polish.Switch here to this page in Russian.
 

Members Login

For registration as a new member please contact us (unsere email)".
Username:
Password:

Naujienos ir aktualijos

Kovas 2009
Laikraščio "Zhiliscnoe obosrenie" (Sankt Peterburgas) specialus numeris buvo skirtas projektui BEEN. daugiau (ru)

Vasaris 2009
Pirmojo Sofijoje vyksiančio UNECE seminaro energijos efektyvumo būste tema metu bus pristatomi ir projekto BEEN rezultatai. daugiau (en )

Gruodis 2008
Europos Komisija priėmė pasiūlymą, kuris leistų ES-27 valstybėms pasinaudoti struktūriniais fondais užtikrinant energijos efektyvumą būste. daugiau (en)

Gruodis 2008
Nuo dabar BEEN tinklo nariai gali parsisiųsti BEEN „Išlaidų apskaičiavimo modelį“(CCM). daugiau (en)

Lapkritis 2008
UNECE būsto bei žemės valdymo komitetas (UNECE Committee on Housing and Land Management) paruošė  konceptinę notą dėl energijos efektyvumo būste. daugiau (en)

Lapkritis 2008
BEEN projektui vadovavęs partneris pristatė projekto rezultatus Vroclave vykusiose VII Europos energijos taupymo dienose. daugiau

 

Impressions

© IWO e.V.
© IWO e.V. Berlin
 
 
© 2005/2006 Imprint Berlin Senate Department of Urban Development Housing Initiative for Eastern Europe (IWO) e.V. agentur makz